Lääkkeet ja raskaus

Lääkkeiden vaikutuksista kehittyvään sikiöön on suhteellisen vähän tutkimuksia. Tämä johtuu pääosin siitä, että eettisesti hyväksyttäviä tutkimusasetelmia on haastavaa toteuttaa. Osa lääkkeistä on määritetty turvallisiksi käyttää raskauden aikana, kun niistä on pitkässä seurannassa kertynyt tarpeeksi tietoa. Jos tietoa ei ole tarpeeksi tai lääke on osoittautunut haitalliseksi sikiölle, vältetään tällaisten lääkkeiden käyttöä raskauden aikana. Muun muassa istukka sekä lääkkeen eritysreitti vaikuttavat siihen onko lääke turvallinen vai ei.

Hiljattain julkaistussa ruotsalaisessa tutkimuksessa selvitettiin masennuslääkkeiden ja autismin yhteyttä. Tutkimuksessa oli yli 250 000 lasta, joiden äidit kuuluivat johonkin seuraavista ryhmistä: masennusta sairastavat äidit, jotka käyttivät lääkitystä, masennusta sairastavat äidit, jotka eivät käyttäneet lääkitystä sekä äidit, joilla ei ollut masennusta eikä siten lääkitystäkään. Huomattiin, että autismia oli masennuslääkkeitä käyttävien äitien lapsista 4,1%. Masennusta sairastavien, mutta ilman lääkitystä raskauden ajan olleiden äitien lapsilla oli autismia 2,9%:lla. Terveiden ja lääkkeettä olleiden äitien lapsilla autismia esiintyi 2,1%. Tutkimuksen mukaan masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana näytti siis lisäävän autismin esiintyvyyttä. Isän masennuslääkkeiden käyttö ennen raskautta ei vaikuttanut autismin esiintyvyyteen.

Jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, on suositeltavaa hakeutua lääkäriin keskustelemaan käytössä olevista lääkkeistä. Samalla suositellaan keskustelemaan myös käytössä olevista luonnontuotteista. Lääkäri antaa tietoa lääkkeiden turvallisuudesta. Joissain erityistilanteissa lääkäri voi myös suositella tietyn lääkityksen jatkamista äidin terveyden niin vaatiessa.

Lähde:
Antidepressants during pregnancy and autism in offspring: population based cohort study

 

Lue myös: