Verikoepaketit

Verikoepaketteihin on kerätty mielekkäiksi ja kohtuuhintaisiksi kokonaisuuksiksi yleisimpiä yleislääkärin vastaanotolla määräämiä ja tiettyjen sairauksien hoidon seurannassa käytettäviä verikokeita. Aivan kuten yksittäisiä laboratorioarvojakin näitä paketteja voidaan ottaa ilman lääkärin lähetettä esim. aiemmin tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti. Paketteina otettujen verikokeiden hinta on potilaalle kuitenkin sama riippumatta lähetteen olemassaolosta. Yksittäisten yleisempien laboratoriokokeiden hinnat ovat nähtävillä labrahinnastossamme. 

Suosittelemme aina keskustelemaan tarpeellisista verikokeista lääkärin kanssa, jolloin isompaan pakettiin voidaan yksilöllisesti miettiä tarvittavat lisäkokeet samalle näytteenottokerralle oirekuvan ja esitietojen ja mahdollisten tutkimuslöydösten perusteella.  Ilman kokonaistilanteen arviota, haastattelua ja tutkimusta lääkäri ei voi ottaa kantaa verikoetuloksiin ja tämän vuoksi ilman lähetettä otettujen verikokeiden tulkintaa varten suosittelemme aina perusteellisen käynnin varaamista. 

Perusverikoepaketti

Pakettihinta 99€ +näytteenottomaksu 15€

Tämä paketti kertoo verikokeiden avulla yleisestä terveydentilasta ja auttaa havaitsemaan mahdollisia piileviä terveysongelmia. Tutkimukset antavat viitettä munuaisten, maksan ja kilpirauhasen toiminnasta sekä auttavat arvioimaan sydän- ja verisuonisairauksien syntymisen riskiä. Tämä paketti soveltuu hyvin peruskartoitukseen.  Verikokeita ennen tulee paastota 10-12h. 

Perusverikoepaketissa tutkitaan:

 • (2474) PERUSVERENKUVA+VERIHIUTALEET (B-PVK+T), joka antaa tietoa veren hapenkuljetuskyvystä, mahdollisesta anemiasta ja punasolupoikkeavuuksista, valkosolujen ja verihiutaleiden määrästä. 
 • (6128) GLYKOHEMOGLOBIINI (B-HbA1c) kuvaa veren sokerin keskimääräistä pitoisuutta edeltävän 6-8 viikon ajalta. 
 • (1468) PAASTOSOKERI (fP-Gluk). 
 • (2382) S-Na eli Natrium on elimistölle tärkeä suola, jolla on merkittävä rooli hermostomme toiminnassa ja etenkin nestetasapainon säätelyssä. 
 • (2001) S-K eli Kalium on veren suola, jota tarvitaan lihaksiston ja hermoston normaaliin toimintaan. Sillä on myös aineenvaihdunnallisia tehtäviä esimerkiksi munuaisissa ja sydämessä. Liian suuret tai pienet veren kaliumpitoisuudet altistavat lihasheikkoudelle sekä voivat aiheuttaa häiriöitä sydämen toiminnassa. 
 • (1026) ALANIINIAMINOTRANSFERAASI (S-ALAT) mittaa maksan terveydentilaa. 
 • (2143) KREATINIINI kuvastaa munuaisten toimintaa. 
 • (2245) KOLESTEROLIT (fS-Lipidit:HDL,LDL,Kol,Trigly) sepelvaltimotaudin ja muiden aterotromboottisten tautien riskin arviointi. 
 • (2832) KILPIRAUHASTA STIMULOIVA HORMONI (S-TSH) on ensisijainen testi, kun arvioidaan kilpirauhasen toimintaa. 
 • (1395) FERRITIINI(S-Ferrit) mittaa elimistön rautavarastoja. 
 • (1216) CRP, tulehdusarvo

Kansanterveyspaketti

Pakettihinta 99€ + näytteenottomaksu 15€

Tähän pakettiin on kerätty yhteen diabetesta ja verenpainetautia sairastavan potilaan Käypä Hoito-suosituksen mukaiset kontrollikokeet. Tähän pakettiin kuuluu olennaisena osana munuaisen toiminnan arviointi ja erityisesti se että pääseekö virtsaan mikroskooppisia määriä proteiinia. Verikoetta ennen tulee paastota 10-12h. Voit hakea virtsanäytettä varten näyteputket näytteenotto-ohjeiden kera kotiin ja tuoda sen verikokeiden ottoajalle.

Kansanterveyspaketissa tutkitaan:

 • (4511)  Albumiini ja kreatiniinin suhde virtsassa (U –AlbKrea) 
 • (2245)   Rasva-arvot (fS –Kol, fS –Kol-HDL, fS –Kol-LDL, fS –Trigly) 
 • (2143)  Kreatiniini (S-Krea) 
 • (1026) Alaniiniaminotransferaasi (S –ALAT) 
 • (6128)  Hemoglobiini-A1c, “pitkäsokeri”   (B -HbA1c) 
 • (1468)  Glukoosi, “paastosokeri” (fP-Gluk) 
 • (2382)  Natrium (S –Na) 
 • (2001)   Kalium (S –K) 
 • (2474)  Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK+t)

Paastoton Perusverikoepaketti

Pakettihinta 99€+ näytteenottomaksu 15€

Kaikkiin verikokeisiin ei tarvita 10-12h paastoamista ja kokosimme potilaillemme edullisen laboratoriopaketin joka voidaan ottaa paastoamista ja vuorokauden ajasta riippumatta ja eroaa Perusverikoepaketista siten että sisältää D-vitamiinimäärityksen mutta ei paastosokeria ja kilpirauhasarvoa. Tämä paketti soveltuu vuosikontrollipaketiksi terveystarkastuksen yhteyteen.

Diabetesta sairastaville suosittelemme kansanterveyspakettia vuosikontrollin yhteydessä. Kilpirauhasarvopaketti 35€ (TSH, T4V) voidaan yhdistää tähän pakettiin jos kokeet otetaan aamulla. PSA eli eturauhasarvo voidaan lisätä pakettiin 25€ lisähintaan.

Paastottomassa Perusverikoepaketissa tutkitaan:

 • (2474) PERUSVERENKUVA+VERIHIUTALEET (B-PVK+T), joka antaa tietoa veren hapenkuljetuskyvystä, mahdollisesta anemiasta ja punasolupoikkeavuuksista, valkosolujen ja verihiutaleiden määrästä. 
 • (6128) GLYKOHEMOGLOBIINI (B-HbA1c) kuvaa veren sokerin keskimääräistä pitoisuutta edeltävän 6-8 viikon ajalta. 
 • (1220) D-vitamiini (S-D25-OH) kertoo elimistön D-vitamiinipitoisuuden määrän.
 • (2382) S-Na eli Natrium on elimistölle tärkeä suola, jolla on merkittävä rooli hermostomme toiminnassa ja etenkin nestetasapainon säätelyssä. 
 • (2001) S-K eli Kalium on veren suola, jota tarvitaan lihaksiston ja hermoston normaaliin toimintaan. Sillä on myös aineenvaihdunnallisia tehtäviä esimerkiksi munuaisissa ja sydämessä. Liian suuret tai pienet veren kaliumpitoisuudet altistavat lihasheikkoudelle sekä voivat aiheuttaa häiriöitä sydämen toiminnassa. 
 • (1026) ALANIINIAMINOTRANSFERAASI (S-ALAT) mittaa maksan terveydentilaa. 
 • (2143) KREATINIINI kuvastaa munuaisten toimintaa. 
 • (2245) KOLESTEROLIT (fS-Lipidit:HDL,LDL,Kol,Trigly) sepelvaltimotaudin ja muiden aterotromboottisten tautien riskin arviointi.  
 • (1395) FERRITIINI(S-Ferrit) mittaa elimistön rautavarastoja. 
 • (1216) CRP, tulehdusarvo

Muistilisäpaketti, vain perusverikoepaketin yhteydessä

Pakettihinta 40€

Tämä lisäkokonaisuus kannattaa yhdistää perusverikoepakettiin muistihäiriöepäilyssä, jolloin kokonaisuus tulee paremmin arvioitua yhdellä näytteenottokerralla.

Muistilisäpaketissa tutkitaan:

(2013)  Kalsium  (S –Ca)

(1137) B12-vitamiini (S –B12-vit) 

(1416)  Folaatti (fS -folaat) 

Kilpirauhaspaketti

Pakettihinta 35€+15€ näytteenottomaksu

Tämä paketti on tarkoitettu kilpirauhasen vajaatoimintapotilaan hoidon seurantaan tai tarkempaan arviointiin kilpirauhasen vajaatoiminta- tai liikatoimintaepäilyssä. HOX! Kilpirauhasarvot pitää ottaa aamuisin ja sinä aamuna kun laboratoriokokeet otetaan ei tule ottaa kilpirauhaslääkettä!

Kilpirauhaspaketissa tutkitaan:

 • (2832)   Tyreotropiini (S –TSH) 
 • (2836 )  Tyroksiini, vapaa  (S –T4V) 

Nestearvopaketti

Pakettihinta 35€+näytteenottomaksu 15€

Monissa sairaustiloissa tai tiettyjen lääkitysten aloitusten tai annosmuutosten yhteydessä tarvitaan seurannassa nestetasapainoarvoja, ja tässä paketissa ne tulevat tarkistettua samalla kertaa edullisesti. 

Nestearvopaketissa tutkitaan:

 • (2382)  Natrium (S –Na) 
 • (2001)  Kalium     (S –K)  
 • (2143)   Kreatiniini eli munuaisarvo(S –Krea)

Maksapaketti

Pakettihinta 50€+näytteenottomaksu 15€

Ylävatsaoireiden selvittelyssä, yksittäisen maksakokeen poikkeavuudessa tai maksan vajaatoiminta-epäilyssä on usein tarpeen tarkistaa laajemmin maksa-arvoja ja tätä varten kasasimme kyseiset kokeet samaan kohtuuhintaiseen pakettiin. 

Maksapaketissa tutkitaan:

(1026)   Alaniiniaminotransferaasi   (S –ALAT)  

(1046) Alkalinen fosfataasi  (S –AFOS) 

(1185)  Bilirubiini    (S –Bil) 

(1489)  Glutamyylitransferaasi  (S –GT) 

(1078)  Amylaasi  (S –Amyl) 

Akne-paketti 

Pakettihinta 45€+näytteenottomaksu 15€

Tämä paketti on räätälöity potilaille, joille suunnitellaan tai on aloitettu pitkäaikainen suun kautta annosteltava isotretioniinihoito. Tähän hoitoon liittyy säännöllinen seuranta laboratoriokokein niin maksa-arvojen kuin rasva-arvojenkin osalta . Potilaille, joilla on kohtu, pakettiin sisällytetään myös verestä otettava raskaustesti (S-HCG) ilman erillistä veloitusta. 

Akne-pakettiin sisältyy:

(1026)  S –ALAT, Alaniiniaminotransferaasi, maksa-arvo 

(2245)  fS-Lipidit (Kolesteroli, LDL, trigly, HDL) 

(2122)  S –hCG, Koriongonadotropiini, raskaustesti verestä 

Laaja ihotautipaketti

Pakettihinta 99€+15€ näytteenottomaksu

Tämä kohtuuhintaiseksi muokattu laboratoriopaketti on suunnattu potilaille joiden ihotautisen oireen tai ongelman selvittely tarvitsee lisäksi laajempaa laboratoriokokeiden arviointia. Paketin sisältö on räätälöity yhteistyössä Ihoterveys Oy:n kanssa.

Laaja ihotautipaketti sisältää:

3696Täydellinen verenkuva (B –TVK)

2203  Lasko (B-La) 

1216   C-reaktiivinen proteiini  (S –CRP) 

1026  Alaniiniaminotransferaasi (S –ALAT)                                                                    

1046  Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)                                                                                  

1128   Aspartaattiaminotransferaasi (S –ASAT)                                                            

2382  Natrium , (S-Na)                                                                                                       

2001  Kalium, (S-K)                                                                                                               

2143  Kreatiinini, (S –Krea)                                                                                                 

2832  Tyreotropiini , (S-TSH)                                                                                             

2836  Tyroksiini, (S-T4V)                                                                                         

1673   Immunoglobuliini E (S –IgE)