Avoimet työpaikat

Millainen työpaikka Perusterveys on?

Ritaharjun Lääkärikeskus Oy tarjoaa yksityisiä perusterveydenhuollon palveluita Oulussa PerusTerveys Ideaparkin lääkäriasemalla ihan jokaiselle. Tarjoamme meillä työskenteleville perusterveydenhuollon ja yleislääketieteen ammattilaisille  aidosti erilaisen yksityisen sektorin työpaikan. 

Tärkeitä arvojamme ovat potilaslähtöinen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Emme keskity pelkästään yksittäisiin sairauksiin tai oireisiin vaan kohtaamme ihmisen kokonaisvaltaisesti, kuuntelemme hänen huolensa ja toiveensa. Vahvuutemme on tiimityö ja joustavuus niin työntekijöiden kuin potilaidenkin kannalta. Hoidon jatkuvuuden ja hyvän saavutettavuuden lisäksi meille on tärkeää pystyä tarjoamaan toimivaa moniammatillista yhteistyötä ja näyttöön perustuvaa lääketieteellistä hoitoa potilaan parhaaksi. 

Työyhteisömme on pieni ja tiivis, ammattitaitoisten tiimipelureiden joukko. Työyhteisön ilmapiiri ja yksittäisten työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa työn laatuun ja tulokseen ja näihin asioihin haluamme panostaa. Tarjoamme työntekijöillemme aidon mahdollisuuden osallistua oman työpaikan ja työskentelyn kehittämiseen. Pienenä yrityksenä pystymme tarvittaessa ketteriinkin työhyvinvointiin ja toimintaan positiivisesti vaikuttaviin muutoksiin. 

Meillä ei tuijoteta omaan napaan vaan myös kuplan ulkopuolelle ja teemme yhteistyötä niin terveyskeskusten kuin muiden yksityisten toimijoidenkin kanssa potilaan parhaaksi, ammattilaiselle mielekkäällä tavalla. Norsunluutorneja ei meillä tunneta, vaan puhallamme yhteen hiileen joustavasti ja nöyrästi toinen toistamme kunnioittaen.

Etsimme tiimiimme yleislääkäreitä tai yleislääketieteen erikoislääkäreitä työskentelemään lähivastaanottotyöhön Perusterveyden Lääkäriasemalla Oulun Ideaparkilla!

Sinä yleislääketieteellisesti orientoitunut Kollega!  Onko mukava työpaikka ja työyhteisö hakusessa?  Teetkö tutkimustyötä tai oletko kenties perhevapailla ja haluaisit yhdistää siihen kliinistä työtä? Työvuorojen määrästä ja sijoittelusta voidaan sopia joustavasti ja perehdytys ja konsultaatiotukea järjestetään asianmukaisesti. Kehittämäänkin pääsee halutessaan. Meillä myös Ammattilainen tulee aidosti kuulluksi. Työ on monipuolista ja tiimissämme ovat myös kokeneet ja osaavat sairaanhoitajat. Potilaita hoidetaan meillä näyttöön perustuen kokonaisvaltaisesti ja potilaslähtöisesti ja hoidon jatkuvuus on myös tärkeä arvomme. Ole rohkeasti yhteydessä ja jutellaan lisää!
vastaava lääkäri Kati Retsu-Heikkilä, kati.retsu@perusterveys.fi tai p. 0449756940

Sairaanhoitajaksi tuntityörinkiin?

Sairaanhoitajan työnkuva on yrityksessämme monipuolinen ja koostuu lääkärin kanssa tehtävistä yhteisvastaanotoista, terveystarkastuksista, ajokorttitarkastuksista ja sairaanhoitajan itsenäisistä vastaanotoista ja potilasohjauksista, hoidontarpeenarvioinnista, rokotuksista ja laboratorionäytteenotoista. Eduksi töihin hakevalle katsotaan aiempi kokemus ja osaaminen perusterveydenhuollon itsenäisessä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottotyössä. Jos olet kiinnostunut sairaanhoitajan tuntityöstä iltaisin ja viikonloppuisin niin jätä vapaamuotoinen hakemus kati.retsu@perusterveys.fi, p. 0449756940