Perusteellinen käynti 40min

Milloin Perusteellinen käynti 40 min?

Varaa aika puhelimitse.
Hinta 104 €
(omavastuuosuus), toimistomaksu 21€

Tällä käynnillä sinulle ja yleislääkärille varataan muita käyntityyppejä enemmän aikaa kokonaisvaltaiseen tilannekartoitukseen ja tutkimukseen. Tämä käynti antaa hyvän pohjan potilaslääkärisuhteen muodostumiselle ja hoidon jatkuuvudelle. Joskus on perusteltua varata tämä aika myös jos huolenaiheena on useita asioita. Aikaa on mahdollista varata myös heti alkuun 60min jolloin hinta on 144€(omavastuuosuus) + toimistomaksu 21€.

Varaa aika puhelimitse 020 07 340 720

  • Uni- ja nukahtamisvaikeudet
  • Mielialaan liittyvät asiat
  • Muistiongelmat, väsymys, huimaus
  • Työkykyongelma
  • Lausunnot (mm. B-lausunto, C-lausunto, edunvalvontalausunnot)
  • Kipuongelma