Uudet keinot eteisvärinän hoidossa

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, joka yleistyy iän myötä. Sille altistaa muun muassa kohonnut verenpaine, diabetes ja sydänsairaudet.

Yleensä eteisvärinän saaneelle potilaalle aloitetaan muun hoidon lisäksi verenohennuslääke aivoveritulpan ehkäisemiseksi. Pitkään käytössä olleen varfariinin rinnalle on kehitetty useita uusia valmisteita, niin kutsuttuja suoria antikoagulantteja. Ne ovat hinnaltaan kalliimpia, mutta eivät vaadi potilaalta säännöllisiä verikoekontrolleja ja ovat sen vuoksi yleensä käyttäjäystävällisempiä. Uusien valmisteiden hoitotuloksia tutkitaan jatkuvasti. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa uudentyyppisten, suorien antikoagulanttien todettiin olevan tehokkaampia lääkkeitä aivoveritulpan estossa kuin varfariinin. Joihinkin näistä lääkkeistä liittyi kuitenkin myös kohonnut verenvuotoriski.

Lääkäri arvioi aina sopivimman lääkevaihtoehdon potilaskohtaisesti. Päätökseen vaikuttaa esimerkiksi potilaan ikä sekä mahdolliset muut sairaudet ja lääkitykset. Taloudelliset resurssit sekä potilaan mahdollisuudet käydä verikoekontrolleissa huomioidaan myös lääkkeen valinnassa.


Lähde