Umpilisäkkeen tulehdus – leikataanko lapseni?

Noin 6-7% lapsista sairastuu umpilisäkkeen tulehdukseen, yleisimmin yli 10 vuoden iässä, mutta umpilisäke voi tulehtua missä iässä tahansa, myös aikuisilla.

Perinteisesti tulehdukseen viittaavan oirekuvan perusteella umpilisäkkeen poistoleikkaus tehdään pian sairaalaan tulon jälkeen. Kuvantamismenetelmien kehittyessä pystytään nykyään paremmin varmistamaan tulehdus sekä sen vakavuus ja saamaan tietoa leikkauksen tarpeellisuudesta. Leikkaushoidon rinnalla käytetään antibioottihoitoa, kun kyseessä on lievä tulehdus eikä umpilisäke ole esimerkiksi ehtinyt puhjeta.

Tietoa siitä kumpi hoitomenetelmä todella on parempi, on kuitenkin kertynyt vähän. Vastikään julkaistussa amerikkalaisessa tutkimuksessa seurattiin kuuden vuoden ajan 99 000 lasta, joista runsas 4000 lasta hoidettiin antibiootein ja loput leikkauksella. Todettiin, että ensivaiheessa antibiooteilla hoidetut lapset joutuivat myöhemmässä vaiheessa useasti palaamaan sairaalaan ja sairaalahoitopäiviä kertyi heille enemmän kuin leikkauksella hoidetuille lapsille. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että antibiootein hoidetuista potilaista puolelta jouduttiin myöhemmin kuitenkin poistamaan umpilisäke.

Umpilisäketulehduksen oireena on keskivatsalta alkava ja oikealle alavatsalle siirtyvä vatsakipu. Kipu pahenee yleensä yskiessä ja tärinässä, esimerkiksi lapsen hyppiessä. Lisäksi kuumetta, huonovointisuutta ja oksentelua voi esiintyä. Oireet yleensä pahenevat muutamien tuntien sisällä. Lapsilla joskus oireet voivat olla myös epätyypillisiä ja lapsi saattaa liikkua normaalistikin. Umpilisäketulehduksen oireiden ilmaantuessa kannattaa lapsen kanssa hakeutua lääkärin arvioon, mistä tarvittaessa voidaan tehdä lähete lastenkirurgille.

 

Lähde: 

Pediatrics, July 2017:Outcomes of Nonoperative Management of Uncomplicated Appendicitis