Sähkötupakkatuotteet tupakoinnin lopettamisessa

Sähkötupakat ovat yleistyneet voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana ja niiden haitoista ja hyödyistä on vielä vähän tietoa. Perinteiseen tupakkaan verrattuna ne ovat terveellisempiä, mutta aiheuttavat kuitenkin nikotiiniriippuvuutta käyttäjälleen. Eri mailla on siten eri linjauksensa niiden käyttöön liittyen. Esimerkiksi Australiassa nikotiinia sisältävät sähkötupakat ovat kiellettyjä, mutta Iso-Britanniassa niitä käytetään apuna perinteisen tupakoinnin lopettamisessa.

Vaikka sähkötupakkaa käytetään tupakoinnin lopettamisen apuna, on epäselvää auttavatko sähkötupakat nikotiinikorvaushoidon tavoin tupakoinnin lopettamisessa. Osa tupakoitsijoista käyttää tavallisen tupakan rinnalla sähkötupakkatuotteita ajoittain, mikä saattaa jopa hidastaa tupakasta eroon pääsyä. Lisäksi ennen tupakoimattomat saattavat sähkötupakkatuotteiden vuoksi tulla nikotiiniriippuvaisiksi, mikä saattaa altistaa muidenkin tupakkatuotteiden käytölle. Asiasta on tehty paljon tutkimuksia, mutta tulokset ovat ristiriitaisia.

Sähkötupakan käyttö on lisääntynyt

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vuosilta 2014-2015 todettiin, että sähkötupakkatuotteiden käyttö on voimakkaasti lisääntynyt verrattuna vuosiin 2010-2011. Väestötasolla v. 14-15 tupakoinnin lopettamisessa onnistui useampi henkilö kuin vuosina edellisen viiden vuoden aikana. Niiden todettiin siis lisänneen onnistumisen mahdollisuutta, kun potilas yritti lopettaa tupakoinnin. Tämän pohjalta tutkimuksessa esitettiin, että sähkötupakkatuotteita voisi käyttää muiden nikotiinivalmisteiden rinnalla tukemaan tupakoinnin lopettamista.

Sähkötupakkatuotteita ei voi kuitenkaan suositella käytettäväksi ainakaan sellaisille henkilöille, joilla tavoitteena on tupakkatuotteista eroon pääseminen. Sähkötupakan aerosolin sisältämät partikkelit häiritsevät keuhkojen normaalia toimintaa ja aiheuttavat tulehdusreaktiota keuhkoihin. Pitkällä aikavälillä tämä altistaa kroonisille keuhkovaurioille.

 

Lähde:

Lue myös: Oletko harkinnut, päättänyt, yrittänyt tai epäonnistunut?