Raudanpuuteanemia ja rautavalmisteet

Aikuisen painosta, miehellä noin 3g ja naisella noin 1,5 g on rautaa. Rautaa tarvitaan elimistössä erityisesti punasolujen valmistukseen. Terveellinen, monipuolinen ruokavalio sisältää lähtökohtaisesti tarpeeksi rautaa elimistön tarpeisiin, mutta silti moni meistä joutuu jossain vaiheessa elämäänsä käyttämään rautavalmisteita anemian hoitoon. Erityisesti naisilla on kohonnut riski raudanpuutteen syntymiselle säännöllisten kuukautisvuotojen vuoksi. Raudanpuutosta voi aiheuttaa myös muut verenvuodot, krooniset sairaudet ja imeytymishäiriöt sekä pitkään jatkunut yksipuolinen ruokavalio.

 

Oireet vaihtelevat

Oireita ovat mm. väsymys ja alentunut rasituksen sieto, kalpeus ja sydämen sykkeen nousu. Kun raudanpuutos todetaan verikokeiden perusteella, on rautalisä aiheellinen.

Jotta hoito toteutuu, on tärkeää, että rautalisä imeytyy elimistöön. Tietyt ruoat, kuten maitotuotteet haittaavat suun kautta otetun raudan imeytymistä. Myös raudan annostelutavan vaikutusta imeytymiseen on tutkittu.

Paras annostelutapa suun kautta otettaville rautavalmisteille, näyttäisi olevan isompi annos esimerkiksi joka toinen päivä. Tällä tavoin radan imeytymisen elimistöön on todettu olevan tehokkaampaa. Annostelun vaihtoehdoista tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa huomattiin, että elimistön rautatasot nousivat paremmin koehenkilöillä, joilla annostelu toteutettiin harvemmin kuin kerran päivässä. Rautalisä nimittäin aiheuttaa seerumin hepsidiini-tasojen nousun, jolloin raudan imeytyminen fysiologisesti vähenee. Pidemmät annosvälit näyttäisivät auttamaan ehkäisemään hepsidiinin nousua. Tutkimuksessa seurattiin myös, että onko eroa ottaako rautavalmisteen kerran vai kahdesti päivässä. Tällä ei havaittu olevan raudan imeytymiseen vaikutusta, mutta hepsidiini-tasot nousivat korkeammalle useammalla annostelukerralla.

Tiheämmän annosteluvälin on ajateltu pitävän rautatasot veressä tasaisempina. Tämän tutkimuksen valossa paremmat tulokset saataisiin kuitenkin isommalla annoksella, joka annosteltaisiin harvemmin.

On tärkeää, että raudanpuuteanemian syy selvitetään aina lääkärissä. Vaikka rautavarastot saadaan helposti lääkityksellä korjattua, tulisi aina varmistua siitä, ettei anemian taustalla ole pitkäaikaista sairautta tai verenvuotoa, joka aiheuttaisi rautavarastojen ehtymisen. Rautaa voi saada tablettivalmisteista myös liikaa, joten omin päin suunniteltua rautalisää ei ole suositeltavaa aloittaa. Asiasta tulisi aina keskustella lääkärin kanssa.

 

Lähde: http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(17)30182-5/fulltext