Muistisairautta voi ehkäistä

Muistisairaudet ovat Suomessa kansantauti ja koskettavat siten suurta joukkoa ihmisiä. Niiden määrä on lisääntymässä, mikä vaikuttaa myös yhteiskunnalle kertyviin kustannuksiin.

Uusimmassa Käypähoito-suosituksessa todetaan, että muistisairauksien ehkäisy tulisi alkaa aikaisin, jo nuoruusiällä.

Tutkimustulokset vahvistavat, että ehkäisyssä tärkeintä on riskitekijöiden välttäminen: Kohonnut verenpaine, suurentunut veren kolesterolipitoisuus ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt tulisi hoitaa. Runsasta alkoholinkäyttöä, tupakointia ja ylipainoa olisi vältettävä. Lisäksi sekä fyysinen aktiivisuus että aivoja aktivoiva toiminta ehkäisevät muistisairauden puhkeamista ja jopa hidastavat taudin etenemistä.

Muistisairauden puhjetessa kokonaisvaltainen hoito yhdessä asiaan perehtyneen lääkärin sekä hoitohenkilökunnan kanssa ovat paras tapa parantaa muistisairaan potilaan sekä hänen omaistensa elämänlaatua. Lisänä tulee tarvittaessa lääkehoito.

Lue lisää: Käypä hoito -suositus: Terveelliset elintavat ehkäisevät muistisairauksia

lähde: Duodecim 2017, Käypä hoito -suositus: Terveelliset elintavat ehkäisevät muistisairauksia