Risti-suoliluunivelen eli SI-nivelen kipu

Moni suomalainen kärsii erilaisista alaselän kiputiloista. Yksi kivun aiheuttajista on risti-suoliluunivelen kipu, mikä johtuu nivelen toimintahäiriöstä, lukkiutumisesta tai yliliikkuvuudesta erityisesti raskaana olevilla naisilla. Tilanteelle ominaista on alaselässä ja pakaran yläosassa tuntuva vihlova kipu. Se voi olla myös toispuoleista ja pahentua kun painoa tulee toiselle puolelle jolloin kävelykin tekee kipeää. SI-niveleen voi tulla myös tulehdustila, jolloin kipu voi säteillä ristiselkään ja olla niin kovaa, että se herättää nukkuessa.

Kipua voidaan hoitaa perinteisesti hyvällä kipulääkityksellä sekä fysioterapialla. Lisäksi kortisoni-injektio kipualueelle voi auttaa. SI-nivelen kipua on hoidettu myös erilaisin leikkauksin. Avoleikkauksista on kuitenkin luovuttu niissä aiheutuneiden ongelmien vuoksi.

Leikkaus menetelmät kehittyneet

Tänä vuonna on julkaistu tutkimus, jossa oli mukana viisi eurooppalaista maata ja potilaita seurattiin kahden vuoden ajan. Noin puolet potilaista hoidettiin leikkauksella ja vertailuryhmä fysioterapiatapaamisilla ja kipulääkkeillä. Leikkauksessa SI-niveleen laitettiin titaaniset implantit stabiloimaan niveltä. Leikkaus on pienempi kuin entiset avoleikkaukset, ja voidaan tehdä pienen viillon kautta. Infektioriski ja toipumisaika ovat näin matalampia. Kaikkien potilaiden kipua selässä ja jaloissa sekä heidän elämänlaatuaan ja kävelykykyään seurattiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että kivun määrässä oli suuri ero ryhmien välillä. Leikkaushoidettujen potilaiden kipu väheni kliinisesti merkitsevästi ja heidän elämänlaatunsa parani enemmän verrattuna ilman leikkausta hoidettuihin verrokkeihin. He raportoivat myös toimintakykynsä parantuneeksi. Perinteisestä fysioterapiasta hyötyi huomattavasti neljäsosa ryhmän potilaista. Koska leikkauksiin liittyy aina riskejä ja potilaan täytyy pystyä sitoutumaan leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen, harkitaan leikkauksen tarpeellisuutta potilaan oireiden keston ja vakavuuden perusteella.

Lähde:
Julius Dengler et al. Pain Physician 2017; 20:537-550 : 1-Year Results of a Randomized Controlled Trial of Conservative Management vs. Minimally Invasive Surgical Treatment for Sacroiliac Joint Pain